Oprava čelného skla

Oprava čelného skla - Máte poškodené čelné sklo? Pokiaľ bolo čelné autosklo poškodené kamienkom a jedná sa o drobné poškodenie (v zásade platí ak je poškodenie menšie ako eurová minca) je pravdepodobné, že sklo bude možné opraviť. Oprava autoskla je kvalitné a cenovo dostupné riešenie - podľa spotrebovaného množstva živice a trvá cca 45 minút.

Poškodenie sa nesmie nachádzať v zornom poli vodiča a blízkosti okraja 5cm.O oprave Vám vydáme osvedčenie pre kontrolné orgány a STK.Oprava je schvánená ministerstvom dopravy a Slovdekrou v zmysle zákona NR SR č.725/2004

Naviac dnes uź väčšina poisťovní (Allianz, Generali, Uniqa, Wustenrot..) hradí svojím havarijne poisteným klientom opravu skla v plnej výške. Potrebné doklady k bezhotovostnej oprave čelného skla sú vodičský preukaz, malý technický preukaz, zmluvu o havarijnom poistení, doklad o zaplatení havarijného poistenia. Po predložení týchto dokladov zaplatí opravu autoskla Vaša poisťovňa, finančné vyrovnanie vybavíme za Vás.

Oprava je možna ak:
• prasklina nie je väčšia ako eurová minca
• poškodenie nieje v priamom zornom poli vodiča
• prasklina nevedie k okraju skla

Výhody:
• kvalitné riešenie, po oprave sa vrátia sklu jeho pôvodné vlastnosti
• cena je značne nižšia ako pri výmene
• oprava autoskla Vám šetrí čas, trvá menej ako jeho výmena

Oprava čelného skla - si môžete objednať na tel. čísle, alebo cez kontaktný formulár

02/63531409 - 0903792122